A Finn Irodalmi Társaság kötetében megjelent Ilyefalvi Emese tanulmánya, amelyben egy 20. századi kidei lelkész sajátos pasztorációs technikáit elemzi. A tanulmány (és az egész kötet) letölthető a társaság honlapjáról.