Az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport A papi normaszegés alakzatai a 18–19. századi Magyarországon címmel tartott workshopot 2022. október 17-én az ELTE BTK Néprajzi Intézetében. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők munkamegbeszélés keretében vitassák meg a konkrét esettanulmányokkal kapcsolatos módszertani, forráskritikai és értelmezési problémákat. A kutatócsoport korábban is alkalmazott törekvéseinek megfelelően a római katolikus papok és a protestáns lelkészek normaszegéseinek dokumentációja kapcsán a párhuzamosságokra és az eltérésekre kiélezett összevetés lehetősége élvezett prioritást. A megbeszélést egy készülő tematikus kötet…