Az elmúlt hónapokban csoportunk tagjai több felkérést is kaptak, hogy a szélesebb nyilvánosság előtt beszéljenek kutatásaikról, szűkebb vagy tágabb szakterületükről. Bárth Dániel és Bednárik János a Mária Rádió Élő örökségünk című műsorának népi vallásosságról szóló epizódjában osztották meg gondolataikat. Ilyefalvi Emese az Magyar Tudományos Akadémia sorozatában mutatta be a magyar ráolvasások digitális adatbázisát, és részt vett az ELTE Történeti Kollégiumának a digitális technológia és a bölcsészettudomány kapcsolatáról szóló online kerekasztal-beszélgetésén.