Egyéb kategória

Könyvbemutató

Az ELTE BTK Néprajzi Intézet Folklore Tanszéke és az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport szeretettel vár minden érdeklődőt 2024. június 7-én, pénteken 16 órakor az ELTE BTK Néprajzi Intézetének Könyvtárában az alábbi kötetek bemutatójára! Bárth, Dániel (ed.) Lower Clergy and Local Religion in 16th–20th Century Europe (Folcloristica Historica, 5) Budapest, MTA-ELTE Lendület Historical Folkloristics Research Group, 2023 Bemutatja: Mihalik Béla Vilmos Bárth Dániel (szerk.) Papok, normák, konfliktusok (Folcloristica Historica, 6) Budapest, MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2023 Bemutatja: Muntagné Tabajdi…

0
Tovább

Kutatócsoportunk a brnói SIEF-kongresszuson

A folklorisztikai szakma egyik legnagyobb nemzetközi szervezete, a Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF) 16. kongresszusának 2023. június 7. és 10. között a csehországi Brno adott otthont. A nagyszabású konferencián kutatócsoportunk saját panelt hirdetett meg Ecclesiastical remedies for the uncertainties of everyday life – religious services offered by the lower clergy in past and present címmel. A „living uncertainty” hívószóval meghirdetett kongresszus mintegy ezer résztvevőt vonzott, 17 nagyobb téma köré csoportosítva 97 panelben 668 előadás hangzott el. A Bárth…

0
Tovább

Projektzárás

2023. június 23-án, pénteken kerül sor projektzáró konferenciánkra, amelyet az ELTE Néprajzi Intézetének könyvtárában rendezünk meg. Előadások négy szekcióban, összegzések és kötetlen kollegiális beszélgetés. Mindenkit szeretettel várunk!

0
Tovább

Diszciplínák párbeszéde

„Mü tartyuk a papot, azért amikor akarjuk, ki is vettyük”. Papok és lokális közösségek a 18—20. században: egy interdiszciplináris kutatás néprajzi és egyháztörténeti dimenziói. Ezzel a címmel került sor arra a kerekasztal-beszélgetésre, amelyet 2023. május 3-án, a Diszciplínák párbeszéde című sorozat részeként rendeztek meg az ELTE BTK Kodály termében. A beszélgetés fókuszában az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport tevékenysége, a kutatócsoport célkitűzései és kutatási témái, kronológiai kérdések és az interdiszciplinaritás problémái. Az esemény moderátora Varga Zsuzsanna (egyetemi tanár, ELTE BTK…

0
Tovább

Workshop május 5-én

Népi igények – papi szolgáltatások. Liturgia és paraliturgia a földi boldogulás szolgálatában a kora újkortól napjainkig – ezzel a címmel és alcímmel hirdet workshopot kutatócsoportunk, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Időpont: 2023. május 5. 10:00–15:00Helyszín: ELTE BTK Néprajzi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Fszt. 19. Előadók: Smid Mária Bernadett, Kis-Halas Judit, Komáromi Tünde, Bárth Dániel. A részletes programot lásd a meghívóban – a címlapképen, vagy ide kattintva!

0
Tovább

Diszciplínák párbeszéde – papokról és közösségekről

2023. május 03-án 17:30-tól az ELTE BTK Kodály termében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, mfszt.) kutatócsoportunk tagjai beszélgetnek történészekkel és mutatják be kutatásaik interdiszciplináris aspektusait. Az ELTE BTK tudományos ismeretterjesztő sorozatának (Diszciplínák párbeszéde) keretében megrendezett beszélgetés a kutatócsoport 2018 óta zajló és idén záruló kutatásait teszi mérlegre úgy, hogy felvillantja a két központi megközelítés, a néprajzi és egyháztörténeti vizsgálatok egymással összefonódó és időnként eltérő fókuszpontjait. A beszélgetés résztvevői: Dr. Bárth Dániel intézetigazgató, egyetemi docens (ELTE BTK Néprajzi Intézet), kutatócsoportvezető (MTA-ELTE Lendület Történeti…

0
Tovább

Protestáns lelkészi életpályák, lelkészcsaládok és családi stratégiák a 19. században

Az MTA-ELTE Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport idei második workshopját 2022. december 5-én tartotta a BTK Néprajztudományi Intézetének tárgyalótermében. A Protestáns lelkészi életpályák, lelkészcsaládok és családi stratégiák a 19. században címmel megrendezett megbeszélésen öt előadás hangzott el, melyeket az előadásokhoz hasonló időtartamú közös gondolkodás követett. A fókuszban a 19. századi protestáns lelkészcsaládok voltak, a térbeli és időbeli távolságok ellenére délutánra több hasonlóság is körvonalazódott a bemutatott témák között. Újra bebizonyosodott, hogy termékeny az a párbeszéd, amelyben a hasonló szemléletű kutatási tapasztalatok találkozhatnak.…

0
Tovább

A papi normaszegés alakzatai a 18–19. századi Magyarországon

Az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport A papi normaszegés alakzatai a 18–19. századi Magyarországon címmel tartott workshopot 2022. október 17-én az ELTE BTK Néprajzi Intézetében. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők munkamegbeszélés keretében vitassák meg a konkrét esettanulmányokkal kapcsolatos módszertani, forráskritikai és értelmezési problémákat. A kutatócsoport korábban is alkalmazott törekvéseinek megfelelően a római katolikus papok és a protestáns lelkészek normaszegéseinek dokumentációja kapcsán a párhuzamosságokra és az eltérésekre kiélezett összevetés lehetősége élvezett prioritást. A megbeszélést egy készülő tematikus kötet…

0
Tovább

Kutatók éjszakája

Szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján az ELTE Néprajzi Intézetének programjában kutatócsoportunk munkájába is betekinthetnek az érdeklődők. Részletek a facebookonés a plakáton. Szeretettel várunk mindenkit!

0
Tovább

Beszámoló a kutatócsoport nemzetközi konferenciájáról

Lower clergy and local religion in 16th–20th century Europe címmel kétnapos nemzetközi konferenciát rendezett 2022. június 2–3-án az ELTE Folklore Tanszéke a 2018 óta mellette működő MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoporttal karöltve, amelynek tematikája szorosan illeszkedett a csoport kutatási programjához (Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben). A workshop alapvető, felhívásban is megfogalmazott célja az volt, hogy teret nyújtson mindazon különböző társdiszciplínák európai és tengerentúli képviselőinek a diszkussziójára, akik a keresztény papok és lelkészek helyi közösségekben betöltött szerepére…

0
Tovább
Kapcsolat

1088 Budapest
Múzeum krt. 6–8. fszt. 25.

lendulet.alsopapsag @ gmail.com

A projekt

Projektfinanszírozó
Magyar Tudományos Akadémia „Lendület Program”

Pénzügyi lebonyolító
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Futamidő
5 év (2018–2023)
© MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport,
Allegiant – CPOThemes.