Egyéb kategória

Műhelymunka

2019. november 27-én a belső munkatársak részvételével lezajlott kutatócsoportunk első kéziratvitája. A megbeszélt kötet Szakál Anna készülő forráskiadványa volt (Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor [1815–1872] írásos hagyatéka). Az eseményen Szilágyi Márton, a kötet lektora is részt vett. Két nappal később, november 29-én külső munkatársak bevonásával tartottunk műhelymegbeszélést, amelyen három készülő tanulmányt vitattunk meg. 2020. február 14-én a kutatócsoport ugyancsak külső munkatársak részvételével rendezett workshopot, amelyen két készülő kötet kéziratát beszéltük meg (Mihalik Béla Vilmos: A kétszer…

0
Tovább

Felhívás! Hitélet járvány idején

Az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport egyik szakszemináriumának keretén belül a koronavírus hitéletre tett hatását szeretnénk felmérni, ebben kérjük az Ön segítségét. A koronavírus miatt kialakult járványhelyzet megváltoztatta az emberek mindennapjait, vallásos életét. Társadalomkutatóként fontosnak tartjuk, hogy dokumentáljuk a jelen eseményeit. Az online felméréssel elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen módon éli meg a járványhelyzetet Ön és közössége. A kérdőív kitöltése felekezettől, kortól, nemtől független. Célunk, hogy minél teljesebb képet kapjunk a keresztény vallásgyakorlás jelenlegi lehetőségeiről. A kérdőív kitöltése anonim, közössége…

0
Tovább

Konferencia elhalasztva

Ezúton tudatjuk, hogy az eredetileg 2020. április 29-30-ra meghirdetett Papok a 18–20. századi lokális közösségekben. Történetek találkozása című konferencia a járványügyi helyzet miatt későbbi időpontban (szeptember-október) kerül megrendezésre. A végleges időponttal és programmal hamarosan jelentkezünk!

0
Tovább

Kutatóink Kolozsvárott

2019. október 18-án Kolozsvárott került megrendezésre a “Szemléletek, intézmények, módszerek a romániai magyar néprajzkutatásban” című tudománytörténeti konferencia, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézet valamint a Kriza János Néprajzi Társaság szervezésében, az MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság és az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály támogatásával. A tanácskozás főszervezői Keszeg Vilmos professzor és – kutatócsoportunk tagja – Szakál Anna voltak. A konferencián 23 előadás hangzott el, kutatócsoportunk öt tagja önálló panelben mutatkozott be. Elsőként Bárth Dániel mutatta be…

0
Tovább

Történeti néprajz 2019-ben

Az ELTE BTK Néprajzi Intézete és az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport által szervezett konferenciával a 70 éve született Kocsis Gyula emléke előtt tisztelegtek egykori kollégái, pályatársai és tanítványai. A konferencia programja itt tekinthető meg.

0
Tovább

Egyházi társadalom a 19. században

Kutatócsoportunk két előadással vett részt a Pécsett megrendezett “Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században.” című egyháztörténeti konferencián. A META Egyháztörténeti Egyesület és a PTE BTK TTI Úkortörténeti Tanszékének közös szervezésében létrejött konferencián Bárth Dániel három példát kiemelve a 18-19. századi alsópapság népi kultúrával kapcsolatos attitűdjeiről beszélt. Bednárik János a 19. század második felében létrejött egyháztanácsok és iskolaszékek jelentőségével foglalkozott az előadásában. A konferencia programja itt érhető el, az előadások videófelvételei pedig megtekinthetők a META Egyesület facebook-oldalán.

0
Tovább

Papság és erőszak

Bárth Dániel “Papság és erőszak. 18–19. századi ego-dokumentumok mentalitás-történeti tanulságai” címmel tartott előadást a Hajnal István Kör éves konferenciáján. A Szegeden megrendezett háromnapos tanácskozás programja itt tekinthető meg.

0
Tovább
Kapcsolat

1088 Budapest
Múzeum krt. 6–8. fszt. 25.

lendulet.alsopapsag @ gmail.com

A projekt

Projektfinanszírozó
Magyar Tudományos Akadémia „Lendület Program”

Pénzügyi lebonyolító
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Futamidő
5 év (2018–2023)
© MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport,
Allegiant – CPOThemes.