Rádió, podcast, kerekasztal

Az elmúlt hónapokban csoportunk tagjai több felkérést is kaptak, hogy a szélesebb nyilvánosság előtt beszéljenek kutatásaikról, szűkebb vagy tágabb szakterületükről. Bárth Dániel és Bednárik János a Mária Rádió Élő örökségünk című műsorának népi vallásosságról szóló epizódjában osztották meg gondolataikat (bővebben és visszahallgathatóan lásd itt). Ilyefalvi Emese az Magyar Tudományos Akadémia sorozatában mutatta be a magyar ráolvasások digitális adatbázisát (a beszélgetés itt hallgatható meg), és részt vett az ELTE Történeti Kollégiumának a digitális technológia és a bölcsészettudomány kapcsolatáról szóló online kerekasztal-beszélgetésén.

0
Tovább

Kerekasztal az alsópapság kutatásáról

A META Egyesület és a Történészcéh Egyesület közös szervezésében 2021. május 27-28-án tartották meg Pécsett az Egyháztörténészek VII. Országos Találkozóját, amelynek második napján az egyik kerekasztal-panel témája “Az alsópapság helyzete a 18-20. században” volt. A hibrid formában megtartott beszélgetésen – amely ide kattintva teljes egészében visszanézhető – kutatócsoportunk két személlyel is képviseltette magát. Moderátor: Gőzsy Zoltán, résztvevők: Bárth Dániel, Bednárik János, Fazekas István, Rétfalvi Balázs. A találkozó programja letölthető innen, részletes beszámolókat pedig itt és itt olvashatnak.

0
Tovább

Jankó-díjat kapott Ilyefalvi Emese

Idén kutatócsoportunk tagja, Ilyefalvi Emese vehette át a Magyar Néprajzi Társaság által a fiatal kutatók elismerésére és ösztönzésére alapított Jankó János-díjat. A kitüntetésről itt olvashatnak bővebben. A hibrid formában megtartott átadó keretében a kitüntetett “Folklórszövegek távoli olvasata” címmel tartott előadást.

0
Tovább

A közelmúlt eseményeiből

Kutatócsoportunk a járvánnyal terhelt időszakban a „négy fal között” végezhető munkafolyamatokra koncentrál (tanulmányírás, kötetszerkesztés, adatbázis-építés stb.), de emellett néhány nyilvános eseményről is beszámolhatunk: Vallásgyakorlat járvány idején. Az Ilyefalvi Emese által vezetett, egyetemi hallgatók bevonásával zajló kutatás, amely a pandémiának a vallási közösségekre, vallásgyakorlatra való hatásával foglalkozik, a járvány a második hullámában interjúkkal folytatódik. Alternatív könyvbemutató. Szakál Anna ősszel megjelent kötetéről a Magyar Tudomány Napja Erdélyben online rendezvény keretein belül beszélgetett november 21-én a szerzővel az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke, Keszeg Vilmos.…

0
Tovább

Falusi plébános a polgári korban – munkatársunk új kötete

Megjelent Bednárik János doktori disszertációjának könyvvé érlelt változata “Falusi plébános a polgári korban. Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban” címmel. A kötet a Magyar Néprajzi Társaság, valamint kutatócsoportunk közös kiadásában és sorozataiban (Néprajzi Értekezések 9. / Folcloristica Historica 2.), a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával látott napvilágot. Hozzáférhető a kiadóknál, a szerzőnél, valamint az ELTE BTK jegyzetboltjában. Ajánlóként álljon itt a fülszöveg: “Noha szinte közhelynek számít, hogy a papok és lelkészek fontos szerepet játszottak…

0
Tovább

Lelkész és gyűjtő – Szakál Anna új könyve

Megjelent munkatársunk kötete, melynek címe Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815-1872) írásos hagyatéka. A bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel és mutatókkal ellátott forráskiadványról ajánlóként Keszeg Vilmos sorait idézzük: “Szakál Anna a történeti folklorisztika szemléletével és módszertanával felvértezve tűzte maga elé célul az első, Kriza János által megszervezett erdélyi gyűjtőhálózatnak a mindennapok, az egyéni habitusok perspektívájából való megismerését. Kutatása szerteágazó, érinti a mozgalom eszmei előzményeit és indítékait, történetét, résztvevőit, a résztvevők életkörülményeit, személyes motivációit, kapcsolatait. Keresi és értelmezi a…

0
Tovább
Kapcsolat

1088 Budapest
Múzeum krt. 6–8. fszt. 25.

lendulet.alsopapsag @ gmail.com

A projekt

Projektfinanszírozó
Magyar Tudományos Akadémia „Lendület Program”

Pénzügyi lebonyolító
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Futamidő
5 év (2018–2023)
© MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport,
Allegiant – CPOThemes.