Megjelent Bednárik János doktori disszertációjának könyvvé érlelt változata “Falusi plébános a polgári korban. Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban” címmel. A kötet a Magyar Néprajzi Társaság, valamint kutatócsoportunk közös kiadásában és sorozataiban (Néprajzi Értekezések 9. / Folcloristica Historica 2.), a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával látott napvilágot. Hozzáférhető a kiadóknál, a szerzőnél, valamint az ELTE BTK jegyzetboltjában. Ajánlóként álljon itt a fülszöveg: “Noha szinte közhelynek számít, hogy a papok és lelkészek fontos szerepet játszottak…