Örömmel tudatjuk, hogy a kutatócsoport kiadásában megjelent Bárth János Paptartás a kalocsai főegyházmegyében (17381849) című kötete, amely új sorozatunk, a Folcloristica Historica 1. kötete is egyben.