Megjelent Bednárik János doktori disszertációjának könyvvé érlelt változata “Falusi plébános a polgári korban. Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban” címmel. A kötet a Magyar Néprajzi Társaság, valamint kutatócsoportunk közös kiadásában és sorozataiban (Néprajzi Értekezések 9. / Folcloristica Historica 2.), a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával látott napvilágot. Hozzáférhető a kiadóknál, a szerzőnél, valamint az ELTE BTK jegyzetboltjában. Ajánlóként álljon itt a fülszöveg:

“Noha szinte közhelynek számít, hogy a papok és lelkészek fontos szerepet játszottak a múltbéli falusi közösségek életében, mégis kevesen vállalkoztak eddig arra, hogy módszeres vizsgálat tárgyává tegyék az ebből fakadó kérdéseket. Kik voltak, hogyan és miből éltek a falusi plébánosok? Hogy kerültek hivatalukba, és milyen pályákat jártak be? Milyennek látszott a falusi társadalom a pap szemszögéből, és hogy tekintett a falu, illetve a búcsújáró „egyszerű nép” a plébánosra? Miként ragadhatók meg a lokális praxis szintjén a 19. század második felével kapcsolatban gyakran emlegetett fogalmak, mint a „polgárosodás”, a „szekularizáció” vagy a „kultúrharc”? Ebben a tanulmányban a szerző a történeti etnográfia módszereivel, Buda környéki, németek lakta községekben működő katolikus papok példáján keresztül keresi a válaszokat minderre. A fókuszban a Hidegkúton és Máriaremetén 1855-től 1886-ig szolgáló Szobovits Alajos alakja áll.”