Az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport A papi normaszegés alakzatai a 18–19. századi Magyarországon címmel tartott workshopot 2022. október 17-én az ELTE BTK Néprajzi Intézetében. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők munkamegbeszélés keretében vitassák meg a konkrét esettanulmányokkal kapcsolatos módszertani, forráskritikai és értelmezési problémákat. A kutatócsoport korábban is alkalmazott törekvéseinek megfelelően a római katolikus papok és a protestáns lelkészek normaszegéseinek dokumentációja kapcsán a párhuzamosságokra és az eltérésekre kiélezett összevetés lehetősége élvezett prioritást. A megbeszélést egy készülő tematikus kötet munkálatai, az elkészült vagy félkész tanulmányok megvitatásának lehetősége motiválta.

A meghívott résztvevők köszöntése és a témakör bevezetése után Jakab RékaPárhuzamos (lelkészi) történetek. Kolmár József dunapataji és Kocsi Sebestyén István kecskeméti lelkész esete gyülekezetével című tanulmány-kéziratának bemutatása és megbeszélése következett. Ezt követően Szakál AnnaJánosfalvi Sándor István és más normaszegő unitárius lelkészek a 19. századi Erdélyből címmel mutatta be az általa feltárt forrásokat és ügyeket. A workshop egyik vendégeként Hegyi Ádám tartott bemutatót az általa koordinált adatbázisról (A mindennapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711–1821 között), amely jó és hasznos párhuzamot jelent a kutatócsoport saját adatbázisához. Az ebédet követően Gyöngyössy OrsolyaCsongrád normaszegő papjai a 19. században címmel részben saját korábbi tapasztalatait, részben egy mostanában megtalált és feldolgozásra váró ügyet mutatott be, amely a papok szerepére mutatott rá a helyi hatalmi viszonylatokban. Az ülés utolsó prezentációját Bárth Dániel tartotta (Római katolikus papok a vádlottak padján: esetek és kérdésfelvetések), aki a kalocsai, a váci és a gyulafehérvári kutatásaiból válogatta össze a tanulságokat és a módszertani problémákat. Az ülést tartalmas vita és szakmai beszélgetés zárta.