2023. május 03-án 17:30-tól az ELTE BTK Kodály termében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, mfszt.) kutatócsoportunk tagjai beszélgetnek történészekkel és mutatják be kutatásaik interdiszciplináris aspektusait.

Az ELTE BTK tudományos ismeretterjesztő sorozatának (Diszciplínák párbeszéde) keretében megrendezett beszélgetés a kutatócsoport 2018 óta zajló és idén záruló kutatásait teszi mérlegre úgy, hogy felvillantja a két központi megközelítés, a néprajzi és egyháztörténeti vizsgálatok egymással összefonódó és időnként eltérő fókuszpontjait. A beszélgetés résztvevői:

Dr. Bárth Dániel intézetigazgató, egyetemi docens (ELTE BTK Néprajzi Intézet), kutatócsoportvezető (MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport)

Dr. Mihalik Béla Vilmos egyetemi adjunktus (ELTE BTK Történeti Intézet), tudományos főmunkatárs, tudományos titkár (ELKH BTK TTI)

Muntagné Tabajdi Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs (ELKH BTK NTI)

A beszélgetés moderátora: Dr. Varga Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK Történeti Intézet)