Az ELTE BTK Folklore Tanszéke tisztelettel meghívja az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport 2019. január 30-án megrendezésre kerülő bemutatkozó tudományos ülésére.

Helyszín: az ELTE BTK Néprajzi Intézetének Könyvtára (1088 Bp., Múzeum krt. 6–8. fszt. 22.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PROGRAM

10.00–11.00 Bárth Dániel: Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben: egy kutatás kérdésfelvetései
11.00–11.10 Hozzászólások, vita
11.10–11.30 Kávészünet
11.30–12.00 Muntagné Tabajdi Zsuzsanna: In matre et in filialis: pasztoráció a 18. századi Nógrád megyében
12.00–12.30 Szakál Anna: Egy 19. századi erdélyi unitárius lelkész pályafutásának társadalomtörténeti és folklorisztikai tanulságai
12.30–13.00 Bednárik János: A hidegkúti plébános és a kor szelleme. Egy esettanulmány a 19. század második feléről
13.00–13.30 Hozzászólások, vita