2019. november 27-én a belső munkatársak részvételével lezajlott kutatócsoportunk első kéziratvitája. A megbeszélt kötet Szakál Anna készülő forráskiadványa volt (Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor [1815–1872] írásos hagyatéka). Az eseményen Szilágyi Márton, a kötet lektora is részt vett. Két nappal később, november 29-én külső munkatársak bevonásával tartottunk műhelymegbeszélést, amelyen három készülő tanulmányt vitattunk meg. 2020. február 14-én a kutatócsoport ugyancsak külső munkatársak részvételével rendezett workshopot, amelyen két készülő kötet kéziratát beszéltük meg (Mihalik Béla Vilmos: A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban [1687–1746], Bednárik János: Falusi plébános a polgári korban. Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban), majd a nap második felében a kutatócsoport által készítendő adatbázis munkálatainak egyeztetése zajlott. Az adatbázis, amelyben papok, lelkészek népi kultúrával, lokális társadalommal kapcsolatos írásait gyűjtjük, a projekt harmadik évében válik mindenki számára elérhetővé a világhálón. A járvány ideje alatt két hosszabb online megbeszélést tartottunk. 2020. május 6-án a készülő tanulmányokról, forráskiadványokról számoltunk be egymásnak, két héttel később, május 20-án az adatbázis-építés munkálatai során felmerült problémákat vitattuk meg.