Az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport és az ELTE BTK Folklore Tanszéke „Papok a 18–20. századi lokális közösségekben. Történetek találkozása.” címmel tudományos tanácskozást rendez. Időpont: 2020. október 1–2. / Helyszín: ELTE BTK Néprajzi Intézet könyvtára (1088 Bp., Múzeum krt. 6–8. Fszt. 22.)

Az esemény meghívója ide kattintva, a részletes program pedig innen letölthető le.

A konferencia olyan esettanulmányok seregszemléjét, találkozását és ütköztetését tűzte ki célul, amelyek középpontjában egy keresztény (katolikus és protestáns) pap és a helyi közösség viszonyrendszere, vagy egy adott közösség és annak papjai állnak. A középpontba helyezett témakörök (többek között az anyagi viszonyok, a plébánia gazdálkodása, a parókia mint hitelintézmény; papok életkörülményei, papi hagyatéki leltárak; a „jó pap” – „rossz pap” modellek alakváltozatai; konfliktusok papok és elöljáróik, papok és közösségek között; a harmónia lenyomatai: papi „szolgáltatások”; lelkészi famíliák öröksége; papi attitűdök, habitusok; papi műveltség és mentalitás; papság és népi kultúra stb.) a rendező kutatócsoport Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben című programjához kapcsolódnak.

Fontos technikai tudnivaló: Az egyetemi járványügyi rendelkezéseknek megfelelően, tekintettel a terem korlátozott befogadóka-pacitására az érdeklődők számára a rendezvény egyidejű online platformon lesz nyomon követhető. Ehhez regisztrálni az alábbi címen név és email cím megadásával lehet: lendulet.alsopapsag@gmail.com További információk a kutatócsoport honlapján és facebook oldalán.