Október 1–2-án nagy érdeklődéstől övezve zajlott le a Papok a 18-20. századi lokális közösségekben – Történetek találkozása címmel rendezett konferencia, amelynek kutatócsoportunk mellett társszervezője volt az ELTE BTK Folklore Tanszéke is. Az eseménynek az egyetemi néprajzi könyvtár, valamint a világháló adott otthont: a „hibrid” formában megtartott tanácskozásba az előadók és a hallgatók többsége a Microsoft Teams program segítségével kapcsolódhatott be. A két nap folyamán elhangzott mintegy negyven előadás és a szekciókat követő beszélgetés (kisebb zökkenőktől eltekintve) gördülékenyen zajlott. (A konferencia hangulatát idéző képválogatást lásd kutatócsoportunk facebook-oldalán!)

A széles tematikai és időbeli skálán elhelyezkedő előadásokban közös volt, hogy papok és lelkészek álltak a középpontban, a papi működés különféle vetületeiről szóltak, és minden esetben figyelemmel voltak a lokális közösségekkel való kapcsolatra. A többnyire konfliktustörténetekből kibontott esettanulmányok a konfliktusokon túl tekintve kirajzolták a nagyobb problémaköröket: papi és lelkészi szolgáltatások, népi és hivatalos vallásosság, a vallásosság gyakorlati aspektusai, felekezeti kérdések, az alsópapság gazdasági helyzete, a papok gazdálkodó tevékenysége, lelkészek és tanítók viszonya, filiális kérdések, lelkészi családok, pap- és lelkészválasztási kérdések stb.

A kutatócsoport várhatóan még ebben az évben tanulmánykötetben jelenteti meg az elhangzott előadásokat, valamint néhány a konferenciára megírt, de végül a járványhelyzet miatt elő nem adott esettanulmányt is.