Megjelent munkatársunk kötete, melynek címe Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815-1872) írásos hagyatéka. A bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel és mutatókkal ellátott forráskiadványról ajánlóként Keszeg Vilmos sorait idézzük:

“Szakál Anna a történeti folklorisztika szemléletével és módszertanával felvértezve tűzte maga elé célul az első, Kriza János által megszervezett erdélyi gyűjtőhálózatnak a mindennapok, az egyéni habitusok perspektívájából való megismerését. Kutatása szerteágazó, érinti a mozgalom eszmei előzményeit és indítékait, történetét, résztvevőit, a résztvevők életkörülményeit, személyes motivációit, kapcsolatait. Keresi és értelmezi a mozgalom írott dokumentumait, követi, gazdagítja és korrigálja recepciójának történetét. Az »Igy nőtt fejemre a sok vadrózsa…« Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez című gazdag forrásközlést (Kolozsvár, 2012) követő jelen kötet monografikus igénnyel tekinti át az unitárius lelkész és folklórgyűjtő, Ürmösi Sándor szellemi és szociális környezetét, életpályáját és életművét.”

A kötet megvásárolható az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadónál, illetve a Líra terjesztőhálózatában is.