Papság és erőszak

Bárth Dániel “Papság és erőszak. 18–19. századi ego-dokumentumok mentalitás-történeti tanulságai” címmel tartott előadást a Hajnal István Kör éves konferenciáján. A Szegeden megrendezett háromnapos tanácskozás programja itt tekinthető meg.

0
Tovább

Canada Congress 2019

Ilyefalvi Emese előadást tartott 2019. június 3-án Vancouverben a University of British Columbián rendezett “Canada Congress 2019” című humán- és társadalomtudományi kongresszuson. A kanadai digitális bölcsészeti társaság szekciójában elhangzó Looking through the Hungarian verbal charm corpus című előadásával elnyerte a társaság Lanchashire Promise 2019 díját.

0
Tovább

Jankó János díj

Idén kutatócsoportunk tagja, Bednárik János kapta a Magyar Néprajzi Társaság fiatal kutatóknak szóló elismerését, a Jankó János díjat. Az átadására a Társaság 131. közgyűlésén, május 22-én a Nemzeti Múzeumban került sor, ahol a díjazott Tóbiás áldását széttépni – Konfliktuselemzés és történeti etnográfia címmel előadást is tartott.

0
Tovább

Munkatársaink a 14. SIEF kongresszuson

Kutatócsoportunk két munkatársa előadást tartott a SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) 14. kongresszusán. A rangos nemzetközi szakmai találkozót 2019 áprilisában, Santiago de Compostellában rendezték. Szakál Anna egy unitárius tanító-költő példáján arról beszélt, hogyan lehet történeti források segítségével újraértékelni a 19. századi néprajzi gyűjtőkről a 20. századi folklorisztika által kialakított ítéleteket (István Tiboldi ’a bad collector’ from the 19th century), Ilyefalvi Emese pedig a digitális folklórgyűjtés és -archiválás lehetőségeiről és kihívásairól tartott előadást (Dublin Core and Omeka. Possibilities and…

0
Tovább

Bemutatkozó workshop

A kutatócsoport bemutatkozó workshopjára 2019. január 30-án került sor az ELTE BTK Néprajzi Intézetének könyvtárában. A rendezvényt számos érdeklődő tisztelte meg jelenlétével, szakemberek és egyetemi hallgatók egyaránt aktív részesei voltak az eseménynek. Bárth Dániel bevezető előadásában a projekt kutatási hátterét, kitűzött céljait és főbb problémafelvetéseit tárgyalta. A kutatócsoport három munkatársa, Szakál Anna, Muntagné Tabajdi Zsuzsanna és Bednárik János egy-egy előadásban villantották fel kutatási módszereiket. Esettanulmányaikon keresztül sikerült több fontos problematikát közel hozni. Mindezek nyomán a kutatócsoport külső tagjai és más…

0
Tovább

Bemutatkozó tudományos ülés

Az ELTE BTK Folklore Tanszéke tisztelettel meghívja az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport 2019. január 30-án megrendezésre kerülő bemutatkozó tudományos ülésére.

Helyszín: az ELTE BTK Néprajzi Intézetének Könyvtára (1088 Bp., Múzeum krt. 6–8. fszt. 22.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

0
Tovább

Szakál Anna kolozsvári előadása

Kutatócsoportunk tagja 2018. október 19-én Kovács Ágnes és a Vadrózsák címmel előadást tartott a Kolozsvárott immár tradicionálisan (11. alkalommal) megrendezett tudománytörténeti konferencián, amely ebben az évben a Korszakok, életművek, események és eredmények a romániai magyar néprajzkutatásban címet viselte.

0
Tovább
Kapcsolat

1088 Budapest
Múzeum krt. 6–8. fszt. 25.

lendulet.alsopapsag @ gmail.com

A projekt

Projektfinanszírozó
Magyar Tudományos Akadémia „Lendület Program”

Pénzügyi lebonyolító
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Futamidő
5 év (2018–2023)
© MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport,
Allegiant – CPOThemes.